Friday, January 17, 2020

विक्रमी खादयोत्सव

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
विक्रमी खादयोत्सव
कुणी?किती?काय खावे?
याचा नेम उरला नाही.
नदी,नाल्या,मैल्यापर्यंत,
कोणताच माल पुरला नाही.
एक एक खाणारा असा की,
जणू पट्टीचा वाघ आहे !
त्यांनी खाल्यावर कळते,
कोणता पदार्थ किती महाग आहे ?
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7180
दैनिक झुंजार नेता
17जानेवारी2020

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...