Saturday, January 25, 2020

फोन टॅपिंग

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
फोन टॅपिंग
नवरा बायकोकडून एकमेकांचा
रोजच्या रोज मोबाईल टॅप आहे.
दोघेही एकमेकांना बजावतात,
हे तर अघोरी पाप आहे .
टॅपिस्ट आणि पापिस्टांची
खरोखरच धन्य आहे !
असे कुणी दिसले तर त्यांना सांगा,
नेमके कोणते पुण्य आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5695
दैनिक पुण्यनगरी
25जानेवारी 2020

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...