Wednesday, January 1, 2020

शुभेच्छा संकल्प

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
शुभेच्छा संकल्प
संकल्प आणि नवे वर्ष,
यांची पारंपरिक युती आहे.
ज्याचे त्याला माहित असते,
आपल्या संकल्पसिद्धीची
टक्केवारी किती आहे?
मोडल्याशिवाय संकल्प,
संकल्पच वाटत नाहीत.
नववर्षाच्या स्वागताशिवाय,
नवे संकल्प सुटत नाहीत.
ज्यांची झाली संकल्पपूर्ती,
त्यांचा नव्यामागे पिच्छा आहे !
ज्यांनी जुनेच संकल्प नवे केले,
त्यांनासुद्धा शुभेच्छा आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5673
दैनिक पुण्यनगरी
1जानेवारी 2020

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...