Thursday, January 16, 2020

बोलंदाजी

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
बोलंदाजी
बोलाचीच कढी अन,
बोलाचाच भात आहे.
मिटक्या मारीत जो तो,
मोठ्या चवीने खात आहे.
बोलाबोली,वादविवाद,
याचे उदाहरणं बोलके आहेत !
कुणी वाजवतो तुणतुणे,
कुणी पट्टीचे ढोलके आहेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7179
दैनिक झुंजार नेता
16जानेवारी2020

No comments:

कोरोना तह