Saturday, January 18, 2020

'राज'कीय बदल

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
'राज'कीय बदल
ज्यांना ओळखता येईल,
त्यांच्यासाठी हिंट आहे.
नवनिर्माण करताना,
गुंडाळलेली 'ब्ल्यू प्रिंट'आहे.
बदलत्या झेंड्याचे,
हेच तर मर्म आहे !
सेनापतीच्या अजेंड्यावर
महाराष्ट्र धर्म आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7181
दैनिक झुंजार नेता
18जानेवारी2020

No comments:

कोरोना तह