Sunday, January 5, 2020

फुकटचा सल्ला

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
फुकटचा सल्ला
न्यूज चॅनलचे सल्ले घ्या,
काही घोळ होणार नाही.
मंत्र्याच्या खातेवाटपात,
अडचण येणार नाही.
तुमच्यापेक्षा जास्त घोर,
आमच्या जीवाला आहे !
आमच्या या बातमीला
आमच्या सूत्रांचा हवाला आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5677
दैनिक पुण्यनगरी
5जानेवारी 2020
------------------------------------

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...