Friday, January 17, 2020

संजूबाबा

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
संजूबाबा
अंडरवर्ल्डच्या संबंधावरून
जिकडे तिकडे जाळ आहे.
कुणी उठवतोय राळ तर,
कुणाच्या पायात दगडी चाळ आहे.
अंडरवर्ल्डच्या पोलखोलीमुळे
कुणी चावळू,कुणी बावळू लागले !
अंडरवर्ल्डच्या आठवणीमुळे,
अख्खे राजकारण ढवळू लागले !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5687
दैनिक पुण्यनगरी
17जानेवारी 2020

No comments: