Thursday, January 9, 2020

पिढीजात सत्य

पिढीजात सत्य
त्यांच्याच दारी तोरणं,
त्यांच्याच दारी गुढ्या आहेत.
सत्तेत तेच आहेत,
सत्तेवर त्यांचाच पिढ्या आहेत.
आपल्या लोकशाहीचे
हे पिढीजात सत्य आहे !
अधूनमधून नाहीतर,
हा कार्यक्रम नित्य आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7173
दैनिक झुंजार नेता
9जानेवारी2020

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...