Monday, January 20, 2020

मार्केटिंग प्रसन्न

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
मार्केटिंग प्रसन्न
मी मोठा की तू मोठा?
भक्ता-भक्तात चढाई असते.
माझी मोठी की तुझी मोठी?
शक्ती-भक्तीची लढाई असते.
जेंव्हा भाविकांच्या भक्तीचा
खूप मोठा धंदा होऊ लागतो !
तेंव्हा तर डोळे असूनही,
भक्त अंधा होऊ लागतो !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5690
दैनिक पुण्यनगरी
20जानेवारी 2020

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...