Friday, January 3, 2020

सावित्रीची आण

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
सावित्रीची आण
काही काही कर्त्या आहेत,
काही फक्त बोलक्या आहेत.
सावित्रीच्या लेकींमध्ये,
काही डबल ढोलक्या आहेत.
स्वतःबरोबर सावित्रीलाही
बोलघेवड्यांनो फसवू नका.
सावित्रीने जे टाचलेय,
ते संवगपणे उसवू नका.
आण आहे,बाण आहे,
सावित्री आपली शान आहे !
चळू नका,ढळू नका,
पुन्हा मागे वळू नका,
तुम्हांला सावित्रीची आण आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7167
दैनिक झुंजार नेता
3जानेवारी2020

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...