Sunday, January 26, 2020

नकारातला सकार

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
नकारातला सकार
जी गत पूर्वी होती,
तीच गत आत्ता आहे.
मूठभर लोकांचीच,
प्रजेवर सत्ता आहे.
मूठभर लोकांचीच,
पुन्हा पुन्हा मजा आहे.
लोकांच्या अविचाराची,
लोकांनाच सजा आहे.
अविचाराला मूठमाती,
विचाराला चालना हवी !
नकारात्मक नकोच नको,
सकारात्मक तुलना हवी !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7189
दैनिक झुंजार नेता
26जानेवारी2020

No comments: