Sunday, January 5, 2020

सत्तांतराचे वारे

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
सत्तांतराचे वारे
जे वर केले आहे,
तेच खाली करू लागतात.
विधानसभा फिरली की,
झेडपीही फिरू लागतात.
साथीच्या रोगासारखी,
सत्तांतराची लागण आहे !
दिल्लीपासून गल्ली पर्यंत,
जणू हाच स्लोगन आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7169
दैनिक झुंजार नेता
5जानेवारी2020

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...