Tuesday, January 7, 2020

हौस 'फुल' कार्यक्रम

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
हौस 'फुल' कार्यक्रम
फसवा-फसवी जिंदाबाद,
हे ठसवून घेतले जात आहे.
इतरांकडून स्वतःला,
फसवून घेतले जात आहे.
फसवा-फसवीचे खेळ,
इथे ऐन रंगात आहेत !
फसवाफसवीचे कार्यक्रम
नव-नव्या ढंगात आहेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7171
दैनिक झुंजार नेता
7जानेवारी2020

No comments:

कोरोना तह