Wednesday, January 8, 2020

संजय उवाच

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
संजय उवाच
राऊत आपले घोडे,
पुन्हा नव्याने दामटू लागले.
आपले उधळलेले घोडे,
राष्ट्रपतीपदाकडे रेमटू लागले.
ठाकरे झाले मुख्यमंत्री,
आता पवारांसाठी शिष्टाई आहे !
घोडा मैदान दूर असूनही,
संजयाची दिव्य दृष्टाई आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7172
दैनिक झुंजार नेता
8जानेवारी2020

No comments: