Friday, January 24, 2020

सामुदायिक दुःख

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
सामुदायिक दुःख
आपल्याला घराणेशाही वाटते,
त्यांना तो वारसा वाटतो आहे.
एकाच माळेच्या मण्यांत,
फरक कुठे फारसा वाटतो आहे?
आपण ज्याला घराणेशाही म्हणतो,
त्यांच्यासाठी तो पारंपरिक हक्क आहे !
आपण समजूनच घेत नाही,
हे त्यांचे सामुदायिक दुःख आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7187
दैनिक झुंजार नेता
24जानेवारी2020

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...