Thursday, January 16, 2020

जखमी इतिहास

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
जखमी इतिहास
जुनाच मुद्दा नव्याने,
कुणी तरी उगळू लागतो.
जखमा ओल्या होऊन,
इतिहास पुन्हा चिघळू लागतो.
चढायावर चढाया होतात,
बढायावर बढाया होतात !
तहाच्या अटी ठरवूनच,
लढायावर लढाया होतात !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5686
दैनिक पुण्यनगरी
16जानेवारी 2020

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...