Wednesday, January 15, 2020

सत्तांतर

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
सत्तांतर
कोणतेही सत्तांतर म्हणजे
त्यांचीच आळीपाळी असते.
सामान्य जनता चोळते हात,
त्यांची टाळीवर टाळी असते.
विरोधातले खुर्चीवर,
खुर्चीवरचे विरोधात बसतात !
जगातली सगळी सत्तांतरे,
अगदी अशीच तर असतात !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7178
दैनिक झुंजार नेता
15जानेवारी2020

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...