Monday, January 6, 2020

खाते वाटप

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
खाते वाटप
खातेवाटपाचे गुऱ्हाळ
समजून घेण्यासारखे असते.
ज्या खात्याचा आग्रह होतो,
तिथे जास्त खाण्यासारखे असते.
खातेवाटपाच्या घोळामुळे,
हा समज-गैरसमज ठाम आहे !
तुमचे कर्तृत्व कामाचे नाही,
कामापेक्षाही मोठा दाम आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7170
दैनिक झुंजार नेता
6जानेवारी2020

1 comment:

निखील said...

https://shabda-kimaya.blogspot.com/

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...