Saturday, January 4, 2020

नाराज आघाडी

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
नाराज आघाडी
याचा अंदाज होताच,
तिघाडीत बिघाडी होऊ शकते.
नाराज एवढे वाढलेत की,
नाराज आघाडी होऊ शकते.
मनातल्या मनात तडफड,
चेहराही भकास आहे !
नाराज आघाडीचा मात्र,
संख्यात्मक विकास आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7168
दैनिक झुंजार नेता
4जानेवारी2020

No comments:

कोरोना युग