Tuesday, January 28, 2020

तान्हाजी:द अनसंग वॉरिअर

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
तान्हाजी:द अनसंग वॉरिअर
एक होता हिरो,
त्याचा 'सुपर हिरो' झाला.
चित्रपटापुढे इतिहास,
अगदीच झिरो झाला.
शेलारमामा आणि सूर्याजी,
यांचा तर पुरता मामा आहे.
धंद्यापुढे वास्तवसुद्धा,
पुरते इतिहासजमा आहे.
इतिहासाला वैधानिक इशारा,
पुन्हा पुन्हा छळत आहे !
"पैसा आला पण इतिहास गेला"
उदेभान हळहळत आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5697
दैनिक पुण्यनगरी
28जानेवारी 2020

No comments: