Saturday, January 4, 2020

खाते वाटप

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
खाते वाटप
हातघाईच्या लढाईसोबत,
काट्यांसोबत गाठ आहे.
धनुष्य ताणलेले,
बाण मात्र ताठ आहे.
महाआघाडीचा विकास,
नमनालाच गोत्यात आहे !
सर्वांची आवड,
त्याच त्याच खात्यात आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5676
दैनिक पुण्यनगरी
4जानेवारी 2020

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...