Friday, January 10, 2020

शाप आणि उ:शाप

आजची वात्रटिका-
-----------------------------------------
शाप आणि उ:शाप
वाद रोखता रोखता
संयोजकांना धाप आहे.
मराठी साहित्य संमेलनाला
वादाचा शाप आहे.
वादाबरोबर संवाद व्हावा,
नव्यांच्या पाठीवर थाप पाहिजे !
वैचारिक परिघ विस्तारून
शापाला उ:शाप पाहिजे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5680
दैनिक पुण्यनगरी
10जानेवारी 2020

No comments:

रिटर्न गिफ़्ट