Thursday, January 2, 2020

आत्मोद्धार

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
आत्मोद्धार
स्वतःच्या उद्धाराची
स्वतःलाच स्फुर्ती आहे.
जिकडे बघावे तिकडे,
गद्दारांना स्फुर्ती आहे.
काल गद्दार ही शिवी होती,
आज गद्दार ही ओवी आहे !
हल्ली गद्दारी म्हणजे,
आत्मोद्धाराची चावी आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7166
दैनिक झुंजार नेता
2जानेवारी2020

No comments:

कोरोना युग