Tuesday, January 7, 2020

गौरव सोहळे

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
गौरव सोहळे
कालची जुनी लढाई,
पांडव विरुद्ध कौरव आहे.
आज मात्र दोघांकडून,
एकमेकांचा गौरव आहे.
पांडवांची मजबुरी,
कौरवांच्या गाली खळी आहे !
आंधळ्या धृतराष्ट्रांची पुन्हा,
अळीमिळी गुपचिळी आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5679
दैनिक पुण्यनगरी
7जानेवारी 2020

No comments:

रिटर्न गिफ़्ट