Sunday, January 12, 2020

साहित्यिक दुमत

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
साहित्यिक दुमत
ही काही 'मन की बात' नाही,
ही काही फेकाफेकी नाही.
हिटलरशाहीच्या मुद्द्यावर,
साहित्यिकात एकी नाही.
प्रश्न हा नाही की?
कुणी ऑदर वा फादर आहे !
ज्याच्या त्याच्या दृष्टीकोनाचा,
आम्हांलाही आदर आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7175
दैनिक झुंजार नेता
12जानेवारी2020
---------------------------------------

No comments:

कोरोना युग