Thursday, January 9, 2020

अदला-बदली

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
अदला-बदली
कुणी बदलले दांडे,
कुणी झेंडे बदलू लागले.
कुणी बदलल्या टोप्या,
कुणी गोंडे बदलू लागले.
रंग बदलणे हा तर,
राजकीय स्वभाव आहे !
कुंपणाच्याही पलिकडे,
हल्ली सरड्यांची धाव आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5680
दैनिक पुण्यनगरी
9जानेवारी 2020

No comments:

कोरोना युग