Saturday, January 25, 2020

व्यक्तीशाही

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
व्यक्तीशाही
सगळ्या जुन्या गोष्टी,
हळुहळू खोट्या झाल्या.
पक्ष झाले छोटे,
व्यक्ती मात्र मोठ्या झाल्या .
पक्षापेक्षा नेते मोठे,
ही छोटीशी बाब नाही !
तिथे कोण थांबतो ?
जिथे राजकीय लाभ नाही !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7188
दैनिक झुंजार नेता
25जानेवारी2020

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...