Wednesday, January 29, 2020

शेम टू शेम

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
शेम टू शेम
उलट सुलट भूमिका,
सारख्या सारख्या घेऊ लागले.
एकमेकांच्या फिरक्या घेणारे,
आता गिरक्या घेऊ लागले.
फिर फिर फिरक्या आहेत,
गिर गिर गिरक्या आहेत !
सगळ्यांच्या तऱ्हासुद्धा
सारख्याला वारख्या आहेत!!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7191
दैनिक झुंजार नेता
29जानेवारी2020
----------------------------------------

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...