Tuesday, January 21, 2020

एका आघाडीची बिघाडी

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
एका आघाडीची बिघाडी
लक्ष्मणाने रेषा ओलांडली,
आता तर आनंदी'आनंद' आहे.
आघाडीतून बहुजन वंचित होणे,
अद्यापही कुठे पूर्ण बंद आहे ?
आघाडीतल्या वंचितांचा,
बंधु-भाव खात्रीने वाढायला हवा !
आता नाहीतर पुन्हा नाही,
हा 'प्रकाश' डोक्यात पडायला हवा !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5691
दैनिक पुण्यनगरी
21जानेवारी 2020

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...