Tuesday, March 3, 2020

मिसगाईड

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
मिसगाईड
कुणी टाकतोय गुगली ,
कुणाचा चेंडू वाईड आहे.
सामान्य माणूस मात्र,
सगळीकडून मिसगाईड आहे.
आपण मिसगाईड झालोय,
हे रस्ता चुकल्यावर कळले जाते !
संधीचा फायदा घेऊन,
बरोबर राजकारण खेळले जाते !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5734
दैनिक पुण्यनगरी
3मार्च 2020

No comments:

वडाची साल.. ...