Saturday, March 21, 2020

नाविलाज हाच विलाज

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
नाविलाज हाच विलाज
जे नाक उचलून बोलले,
त्यांना कोरोनाने शेंबडे केले.
कोंबड्यांची वाट लावून,
जनतेला घरकोंबडे केले.
घरकोंबडे तर घरकोंबडे,
रस्त्यांवर चोंबडेपणा करू नका !
कोरोना दिसतो तेवढा सरळ नाही,
उगीच वाकड्यात शिरू नका !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7242
दैनिक झुंजार नेता
21मार्च2020
----------------------------- --------------
#कोरोना

No comments: