Friday, March 27, 2020

अफवाग्रस्त

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
अफवाग्रस्त
कोरोनाच्या वेगापेक्षा,
अफवांचा वेग फार आहे.
अफवांच्या लाटेवर,
कोरोना स्वार आहे.
अफवांवर स्वार होऊन,
नसत्या कंड्या पिकवू नका !
दुनिया झुकते म्हणून,
झुकू आणि झुकवू नका !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
सूर्यकांती
27मार्च2020
----------------------------- --------------
#कोरोना

No comments: