Thursday, March 5, 2020

इन्फेक्शन

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
इन्फेक्शन
मी म्हणालो,
कोरोना ?
ती म्हणाली,
डरोना.
मला आणि तिला,
वेगवेगळी बाधा !
ज्याला ना कळाले,
त्याने मास्क शोधा !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7227
दैनिक झुंजार नेता
5मार्च2020

No comments: