Tuesday, March 10, 2020

शॅडो कॅबिनेटचा भावार्थ

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
शॅडो कॅबिनेटचा भावार्थ
'शॅडो कॅबिनेट'चा अर्थ लावण्याची,
लोकशाहीत पुर्णपणे मुभा आहे.
भावाच्या पाठीमागे भाऊ,
अगदी सावली बनून उभा आहे.
खऱ्या कॅबिनेटवरती,
शॅडो कॅबिनेटची सावली आहे !
दुधाची तहान ताकावर,
ही कल्पना मात्र भावली आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7231
दैनिक झुंजार नेता
10मार्च2020
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269

No comments:

वडाची साल.. ...