Sunday, March 8, 2020

वाटेकरी

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
वाटेकरी
डिझेल म्हणाले पेट्रोलला,
स्वस्ताईचे काही खरे दिसत नाही.
कितीही बसवले तरी,
लोकांचे बजेट बसत नाही.
तुही आणि मीही
दोघेही घाटेकरी आहोत !
जनतेच्या वाईट अवस्थेचे,
आपण दोघेही वाटेकरी आहोत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269

No comments:

अनलॉक वन