Monday, March 9, 2020

शॅडो कॅबिनेट

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
शॅडो कॅबिनेट
आपण सत्तेत नसूनही,
सत्तेवर बसल्यासारखे वाटते.
हाती मंत्रीपद नसूनही,
ते हाती असल्यासारखे वाटते.
शॅडो कॅबिनेट संकल्पनेचा,
एक अर्थ हाच असतो !
खऱ्या मंत्रीमंडळावर,
खोट्या मंत्रीमंडळाचा वॉच असतो !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5742
दैनिक पुण्यनगरी
9मार्च 2020

No comments:

वडाची साल.. ...