Sunday, March 8, 2020

कोरोना व्हायरसचा संवाद

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
कोरोना व्हायरसचा संवाद
मिसेस कोरोना म्हणाल्या
मिस्टर कोरोनाला.
काहीच अर्थ नाही,
तुमच्या डरोना डरोनाला.
जागतिक महिला दिनावर
तुमची छाया आहे.
पुन्हा तुम्हीच म्हणाल,
काय ही बया आहे?
मिस्टर कोरोना उत्तरले,
तसले काही कनेक्शन नाही !
माणूस नावाच्या व्हायरसचे,
अजून तरी,
आपल्याला इन्फेक्शन नाही !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269

No comments:

वडाची साल.. ...