Thursday, March 19, 2020

कोरोना कृपा

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
कोरोना कृपा
देवांची कवाडे लागताच,
अफवांचे पुन्हा पेव आले.
कोरोनाग्रस्त रुग्णांसाठी,
मग डॉक्टरच देव झाले.
निसर्गाकडे मनोमन प्रार्थना,
असे रोग पुन्हा येऊ नयेत !
देव झालेल्या डॉक्टरांचे,
पुन्हा दानव होऊ नयेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5751
दैनिक पुण्यनगरी
19मार्च 2020
----------------------------- --------------
#कोरोना

No comments:

वडाची साल.. ...