Sunday, March 1, 2020

नम्रतेचे दावे

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
नम्रतेचे दावे
तुम्ही लोकानुनय केला की,
तुम्हांला लोकप्रिय म्हटले जाते.
लोकांच्या विरोधात गेले की,
तुम्हांला ताठ बांबू म्हटले जाते.
लोकांना ताठ बांबू नकोत,
त्यांना लव्हाळे हवे असतात !
लोकांसमोर कचाकचा वाकले की,
तुमच्या नम्रतेचे दावे असतात !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7223
दैनिक झुंजार नेता
1मार्च2020

No comments:

अनलॉक वन