Thursday, March 26, 2020

पोलिसी खाक्या

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
पोलिसी खाक्या
रस्त्यावर जो जो येईल,
तो तो ठोकला जाईल.
असे केल्यानेच कोरोनाचा,
प्रसार रोखला जाईल.
ही दंडूकेशाही नाही,
एक गंभीर इशारा
पोलिसी खाक्यात आहे!
जनावरांनो उधळू नका,
मानवजात धोक्यात आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
सूर्यकांती
26मार्च2020
----------------------------- --------------
#कोरोना

No comments: