Saturday, October 17, 2020

नाजूक प्रश्न


 आजची वात्रटिका

--------------------------

नाजूक प्रश्न

इकडे जावे की तिकडे? आज बंडखोरांना चिंता आहे. सगळेच सत्ताधारी आहेत, हाच खूप मोठा गुंता आहे.

नवा पक्ष निवडण्यासाठी छापा काट्याची पाळी आहे ! मोठा नाजूक प्रश्न, बंडखोरांच्या भाळी आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड) मोबाईल-9923847269 ------------------------ फेरफटका-7435 दैनिक झुंजार नेता 15ऑक्टोबर2020

No comments:

गैरसमज

  आजची वात्रटिका -------------------------- गैरसमज आपला गैरसमज असा की, त्यांना राजकारणाची चटक आहे. पण राजकारण हा लोकशाहीचा, अगदीच अविभाज्य...