Monday, June 24, 2019

रामबाण उपायआ।ज।ची।वा।त्र।टि।का
-------------------------------
रामबाण उपाय
एकाच भात्यात
जेवढे जास्त बाण असतात.
तेवढी जास्त ताणाताणी,
तेवढे जास्त ताण असतात.
बाणांच्या ताणा-ताणीवर,
रामबाण उपाय काढला जातो !
आपलाच बाण मग,
आपल्याच बाणावर सोडला जातो !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
फेरफटका-6987
दैनिक झुंजार नेता
24जून2019
--------------------------------------
माझ्या वात्रटिका शेअर करण्यासाठी कुठल्याही परवानगीची गरज नाही.
वात्रटिका जशी आहे तशी आणि माझ्याच नावासह शेअर करायला,संदर्भासाठी वापरायला हरकत नाही.
खूप जण मोठ्या प्रमाणात शेअर करीत आहेत.इतरांनीही ते करावे अशी अपेक्षा आहे.
सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार.
-सूर्यकांत डोळसे
https://www.facebook.com/suryakant.dolase

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...