Tuesday, June 4, 2019

निवडणूकीनंतरचा हिशोब
आ।ज।ची।वा।त्र।टि।का
-------------------------------
निवडणूकीनंतरचा हिशोब
ज्यांनी कुणी खाल्ले होते,
ते ते ओकायला लागले.
ज्यांनी केली गद्दारी होती,
त्यांना ठोकायला लागले.
कुणाच्या आरोपात तथ्य,
कुणाची पोकळ बडबड आहे !
पुन्हा तेच ठराविक उत्तर,
ईव्हीएम मध्येच गडबड आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
फेरफटका-6967
दैनिक झुंजार नेता
4जून2019
-----------------------------
#आजच्यावात्रटिका
#वात्रटिका
#सूर्यकांतडोळसे
#मल्टीमीडिया_वात्रटिका

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....