Wednesday, June 5, 2019

वादेग्रस्त

आ।ज।ची।वा।त्र।टि।का
-------------------------------
वादेग्रस्त
काल होती;आज नाही,
गरज एवढी साधी आहे.
वाद्यांच्या तोडामोडीने,
नव्याने वादावादी आहे.
जे फसले गेलेत,
त्यांनी आसवे गाळू नयेत !
राजकीय नियमच आहे,
केलेले वादे पाळू नयेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-----------------------------------------
चिमटा-5468
दैनिक पुण्यनगरी
5जून2019
-----------------------------
#आजच्यावात्रटिका
#वात्रटिका
#सूर्यकांतडोळसे
#मल्टीमीडिया_वात्रटिका

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...