Tuesday, June 18, 2019

आडमुठेपणा

आ।ज।ची।वा।त्र।टि।का
-------------------------------
आडमुठेपणा
काल कोण कुठे होते?
आज कोण कुठे आहे?
याची खात्री होईल,
राजकारण आडमुठे आहे.
आडमुठ्या राजकारणाची
रीतच आडमुठी आहे !
नैतिकतेपेक्षा राजकारण,
अनैतिकतेच्या पाठी आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
फेरफटका-6981
दैनिक झुंजार नेता
18जून2019
-------------------------------------

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....