Saturday, June 1, 2019

इंग्रज कृपा

आ।ज।ची।वा।त्र।टि।का
--------------------------------
इंग्रज कृपा
इंग्रजांनी लावलेल्या आगीच्या
कुठे ना कुठे ठिणग्या आहेत.
क्रिकेट आणि राजकारण,
ह्या इंग्रजांच्याच देणग्या आहेत.
क्रिकेट आणि राजकारणातही
आपली मोठी गरुडझेप आहे !
दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत बघा,
सगळीकडे दोघांचीच टेप आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
फेरफटका-6964
दैनिक झुंजार नेता
1जून2019
------------------------------------
#आजच्यावात्रटिका
#वात्रटिका
#सूर्यकांतडोळसे
#मल्टीमीडिया_वात्रटिका
--------------------------------
आपल्या सर्वांचे आभार.
माझ्या वात्रटिका शेअर करण्यासाठी कुठल्याही परवानगीची गरज नाही.
वात्रटिका जशी आहे तशी आणि माझ्याच नावासह शेअर करायला,संदर्भासाठी वापरायला हरकत नाही.
खूप जण मोठ्या प्रमाणात शेअर करीत आहेत.इतरांनीही ते करावे अशी अपेक्षा आहे.
सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार.
-सूर्यकांत डोळसे

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...