Tuesday, June 4, 2019

लंगडे समर्थन

आ।ज।ची।वा।त्र।टि।का
-------------------------------
लंगडे समर्थन
कधी उलट्या असतात,
कधी सुलट्या असतात.
राजकीय भूमिकांच्या
आलट्या-पलट्या असतात.
त्याच्यात ह्याचे तंगडे,
ह्याच्यात त्याचे तंगडे असते!
कितीही घोडे दामटले तरी,
समर्थन मात्र लंगडे असते !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-----------------------------------------
चिमटा-5467
दैनिक पुण्यनगरी
4जून2019
-----------------------------
#आजच्यावात्रटिका
#वात्रटिका
#सूर्यकांतडोळसे
#मल्टीमीडिया_वात्रटिका

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...