Wednesday, June 19, 2019

उच्चाराचे 'अंक' गणितआ।ज।ची।वा।त्र।टि।का
-------------------------------
उच्चाराचे 'अंक' गणित
जुने जाऊन नवे येताच,
परंपरेला डंख असतो.
जुने ते सोने म्हणीत
नव्याच्या नावाने शंख असतो.
गणिताच्या अंकवाचनावरून
यंदा तशीच तर तऱ्हा आहे !
पुस्तकी घोकंपट्टीपेक्षा
शेवटी व्यवहारच खरा आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-----------------------------------------
चिमटा-5482
दैनिक पुण्यनगरी
19जून2019
---------------------------------
#आजच्यावात्रटिका
#वात्रटिका
#सूर्यकांतडोळसे
#मल्टीमीडिया_वात्रटिका
--------------------------------
आपल्या सर्वांचे आभार.
माझ्या वात्रटिका शेअर करण्यासाठी कुठल्याही परवानगीची गरज नाही.
वात्रटिका जशी आहे तशी आणि माझ्याच नावासह शेअर करायला,संदर्भासाठी वापरायला हरकत नाही.
खूप जण मोठ्या प्रमाणात शेअर करीत आहेत.इतरांनीही ते करावे अशी अपेक्षा आहे.
सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार.
-सूर्यकांत डोळसे
https://www.facebook.com/suryakant.dolase

No comments:

कोरोना युग