Wednesday, June 26, 2019

शेळीस इशाराआ।ज।ची।वा।त्र।टि।का
-------------------------------
शेळीस इशारा
लांडग्यांची एकी होता,
शेळीची बदनामी होते.
आपले अपुरे शेपूट मग,
शेळीच्या कुठे कामी येते?
शेळीस हे सांगणे की,
तरीही वाघ म्हणून जगले पाहिजे !
लांडग्यांना संधी मिळू नये,
एवढे सावधपणे वागले पाहिजे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
फेरफटका-6989
दैनिक झुंजार नेता
26जून2019
-------------------------------------
#आजच्यावात्रटिका
#वात्रटिका
#सूर्यकांतडोळसे
#मल्टीमीडिया_वात्रटिका
#चेंडूचीफुले 
--------------------------------
suryakantdolase.blogspot.com
माझ्या वात्रटिका शेअर करण्यासाठी कुठल्याही परवानगीची गरज नाही.
वात्रटिका जशी आहे तशी आणि माझ्याच नावासह शेअर करायला,संदर्भासाठी वापरायला हरकत नाही.
खूप जण मोठ्या प्रमाणात शेअर करीत आहेत.इतरांनीही ते करावे अशी अपेक्षा आहे.
सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार.
-सूर्यकांत डोळसे
https://www.facebook.com/suryakant.dolase

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...