Friday, June 28, 2019

आज रोख,उद्या उधार

आ।ज।ची।वा।त्र।टि।का
-------------------------------
आज रोख,उद्या उधार
विरोधकांचा मामला उधार,
सत्ताधाऱ्यांचा रोख असतो.
उधारीपेक्षा रोखीचा मामला,
स्वाभाविकच चोख असतो.
उधारीपेक्षा रोखीला
सगळेच भुलले जातात !
जे काठावरचे आहेत ते तर,
वासावरच खुलले जातात !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-----------------------------------------
चिमटा-5491
दैनिक पुण्यनगरी
28जून2019
-------------------------------------
#आजच्यावात्रटिका
#वात्रटिका
#सूर्यकांतडोळसे
#मल्टीमीडिया_वात्रटिका
#चेंडूचीफुले
--------------------------------

No comments:

रिटर्न गिफ़्ट